top of page

תחומי עיסוק

הסכם ממון בין בני זוג

הסכם ממון הוא הסכם בין בני זוג שמסדיר את יחסי הממון ביניהם. הסכם זה מגדיר את הקשר בין הצדדים כגון אורך הקשר, צפי הקשר (חתונה), מטרת ההסכם ועוד.

לעיתים ניתן להחריג רק דירה מסוימת או כסף מסוים, ושאר נכסי בני הזוג יחול בגינם חוק יחסי ממון.

הסכם ממון בין בני זוג

לקבלת ייעוץ בנושא

התקשרו אלינו ונשמח לסייע!

03-5183600

הסכם ממון בין בני זוג
bottom of page