top of page

תחומי עיסוק

שירותים נוטריונים, יפוי כח מתמשך

עו"ד הדס קריספי היא נוטריונית מוסמכת ומעניקה את כל השירותים הנוטריוני ם הדרושים בשיתוף עם מתרגמים בכל שפה בה נדרש האישור.


"יפוי כח מתמשך" הינו הסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, התשכ"ב -1962 (להלן: "החוק") אשר מאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) לתכנן את עתידו ולקבוע כיצד יהיו חייו בעתיד, כאשר לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו על ידי מינוי אנשים מהימנים כמיופי כח אשר יפעלו בשמו ובמקומו, בתחומים שונים בחייו.

עו"ד מלי קרספי קלמי היא מוסמכת בעלת רישיון בעריכת יפויי כוח מתמשכים.

שירותים נוטריונים, יפוי כח מתמשך

לקבלת ייעוץ בנושא

התקשרו אלינו ונשמח לסייע!

03-5183600

שירותים נוטריונים, יפוי כח מתמשך
bottom of page